Novostinajbitnije informacije...

Za predati (registrovani) prtljag, avio-prevozilac je odgovoran i ako nije kriv, izuzev u slučaju da prtljag ima nedostatak. Za prtljag koji nije predat (registrovan), avio-prevozilac je odgovoran samo ako je kriv.

 

Avio-prevozilac odgovoran je za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga do 1.131 specijalnog prava vučenja (oko 1300 evra).

U slučaju oštećenja predatog (registrovanog) prtljaga putnik mora podneti žalbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljaga u roku od 21 dan, s tim što u oba slučaja rok počinje da teče od dana kad je prtljag predat putniku. Ako se reklamacija ne podnese u navedenim rokovima, tužba protiv prevoznika nije dopuštena, osim u slučaju prevare sa njegove strane.

 

Reklamacija se podnosi pismeno i treba da bude uručena ili poslata u napred navedenim rokovima.

Ako se reklamacija ne podnese u napred navedenim rokovima, tužba protiv prevoznika nije dopuštena, osim u slučaju prevare sa njegove strane. Ovom konvencijom nije regulisan rok u kome prevoznik treba da odgovori na reklamaciju putnika i da je reši.

Rok za podnošenje tužbe za naknadu štete sudu iznosi dve godine od datuma kad je vazduhoplov sleteo ili je trebalo da sleti.

 

Timber by EMSIEN-3 LTD

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.