Novostinajbitnije informacije...

Rezultati ispitivanja pokazali su da marka, kao i sastav proizvoda za sunčanje nisu od velikog značaja za korisnike, dok s druge strane cena ima značajan uticaj prilikom odabira proizvoda od strane korisnika. Takođe, prema mišljenju korisnika odnos cena-kvalitet proizvoda za sunčanje nije zadovoljavajući, što sa druge strane može da se obrazloži kupovnom moći, odnosno standardom života građana.

 

U jeku letnje sezone, zaštitni faktor prilikom izlaganja sunčevom zračenju jedan je od prioriteta svakog potrošača. „Ispitivanje indeksa zadovoljstva potrošača - proizvodi za sunčanje“ sprovedeno je u cilju utvrđivanja trenutnog stanja i poboljšanja kvaliteta proizvoda za sunčanje, kao i zadovoljstva i informisanosti potrošača o datim proizvodima, a u skladu sa osnovnim ciljevima delovanja Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine.

Prilikom ispitivanja indeksa zadovoljstva potrošača, kao osnovni metod korišćena je anketa, odnosno pitanja koja su prethodno usaglašena. Anketni upitnik sastojao se od 2 (dva) opšta pitanja koja pružaju osnovne statističke podatke o potrošačima i 7 (sedam) specijalizovanih pitanja čija je svrha spoznavanje podataka o mišljenjima, stavovima, interesima i informisanosti potrošača, korisnika proizvoda za sunčanje.

Anketni listići su distribuirani potrošačima putem socijalne mreže fejsbuk - stranica „Zaštita Potrošaca“ sa preko 127.000 pratilaca i putem internet stranica www.potrosac.info. Na pitanja se odgovaralo odabirom jednog od ponuđenih odgovora. Potrošači su odgovarali na pitanja koja su u vezi sa sastavom, cenom, kvalitetom proizvoda, kao i na koji način se snabdevaju proizvodima za sunčanje i koje proizvode koriste u najvećoj meri.

Anketni ispitanici ostali su anonimni, s obzirom da se očekivalo da će na pitanja iskrenije odgovarati ukoliko im identitet ostane nepoznat. Anketirano je ukupno 2206 potrošača na teritoriji AP Vojvodine. Tehničkom metodom prikupljanja, obrade i analize činjeničnih podataka dobijenih anketom, došlo se do sledećih saznanja o stavovima, mišljenjima i interesima korisnika proizvoda za sunčanje.

 

Anketni upitnik popunilo je ukupno 2206 potrošača.

Od ukupnog broja ispitanika, veći procenat čine žene 66,02 % (1456 ispitanika), dok nešto manji procenat čine muškarci 33,98 % (750 ispitanika)

 

Pol potrošača?

 • Muško - 750 (33,98 %)
 • Žensko - 1456 (66,02 %)

Kada se analizira starost ispitanika, uočava se da je najviše ispitanika starosti od 31 – 40 godina i to 686 ispitanika (31,08 %), zatim 600 isptanika (27,18 %) je starosti od 21 – 30 godina, 535 ispitanik (24,27 %) starosti od 41 – 50 godina, 246 ispitanika (11,16 %) je mlađi od 20 godina, 121 ispitanik (6,31 %) je starosti51 – 60 godina, dok ispitanika starijih od 60 godina nije bilo – slika 2.

 

Starost potrošača?

 • do 20 godina – 246 (11,16 %)
 • 21 – 30 godina – 600 (27,18 %)
 • 31 – 40 godina – 686 (31,08 %)
 • 41 – 50 godina – 535 (24,27 %)
 • 51 – 60 godina – 139 (6,31 %)
 • preko 61 godine – 0 (0 %)

 

 

 

Gde kupujete proizvode za sunčanje?

 • Apoteci - 343 (15,53 %)
 • Drogeriji - 568 (25,73 %)
 • Marketu - 1027 (46,60 %)
 • Pijaci - 161 (7,28 %)
 • Drugo - 107 (4,85 %)

Analizom dobijenih rezultata istraživanja, uočavamo da potrošači u najvećoj meri proizvode za sunčanje kupuju u marketima i to čak 46,60 % njih, dok se nešto manji broj opredeljuje za kupovinu proizvoda u drogeriji (25,73 %) i apoteci (15,53 %). Na osnovu grafičkog prikaza (slika 3), možemo zaključiti da se najveći broj potrošača opredeljuje za kupovinu proizvoda kod registrovanih pravnih lica, odnosno registrovanih trgovaca, dok svega 7,28 % potrošača svoje poverenje ukazuje trgovcima na pijaci, odnosno pretežno fizičkim licima.

 

 

 Prilikom odabira proizvoda za sunčanje opredeljujete se za?

 • Medicinske preparate (Eucerin, Bioderma, Vichy,…) - 482 (21,84 %)
 • Komercijalne preparate (Caroten, Top ten, Multiactive, Afrodita cosmetics,…) - 1253 (56,80 %)
 • Prirodne preparate - 268 (12,14 %)
 • Ne znam - 203 (9,22 %)

 Na pitanje za koju vrstu proizvoda za sunčanje se opredeljuju, 56,80 % potrošača kao prvi izbor navelo je komercijalne proizvode, kao što su Caroten, Top ten, Multiactive, Afrodita cosmetics i drugi. Za medicinske preparate (Eucerin, Bioderma, Vichy i slično) opredeljuje se svega 21,84 %, dok prirodnim preparatima veruje 12,14 % potrošača. Na osnovu grafičkog prikaza rezultata (slika 4) možemo zaključiti da komercijalni proizvodi za sunčanje imaju prioritet u odnosu na medicinske proizvode prilikom odabira od strane potrošača.

 

 

 

Marka proizvoda ima presudan uticaj na Vaš odabir proizvoda za sunčanje?

 • Da - 504 (22,82 %)
 • Ne - 1563 (70,87 %)
 • Ne znam - 139 (6,31 %)

Analizom trećeg pitanja došlo se do sledećih rezultata. 504 ispitanika (22,82 %) je odgovorilo da marka ima presudan uticaj na njihov odabir proizvoda za sunčanje, dok se 1563 ispitanika (70,87 %) nije složilo sa tim i odgovorilo je sa  „ne“. Stoga, možemo zaključiti da marka proizvoda nema presudan uticaj kod potrošača prilikom odabira proizvoda za sunčanje.

 

 

 

Cena proizvoda ima presudan uticaj na Vaš odabir proizvoda za sunčanje?

 • Da - 1853 (83,98 %)
 • Ne - 332 (15,05 %)
 • Ne znam - 21 (0,97 %)

Na pitanje “Da li cena proizvoda ima presudan uticaj prilikom odabira proizvoda za sunčanje?”, čak 1853 potrošača (83,98 %) je odgovorilo „da“, 332 (15,05 %) potrošača odgovorilo sa „ne“. Samim tim, na osnovu dobijenih rezultata možemo da zaključimo da cena ima presudan uticaj kod potrošača, prilikom odabira proizvoda za sunčanje.

 

 

 

Da li smatrate da je odnos cena-kvalitet proizvoda za sunčanje odgovarajući?

 • Da - 332 (15,05 %)
 • Ne - 578 (26,21 %)
 • Ne znam - 1296 (58,74 %)

Na osnovu grafičkog prikaza (slika 8) može se uočiti da su potrošači veoma nesigurni kada se govori o odnosu cene i kvaliteta proizvoda za sunčanje. U prilog tome ide činjenica da čak 58,74 % ispitanika nije sigurno po pitanju odgovora na ovo pitanje. 26,21 % potrošača smatra da kvalitet  proizvoda nije odgovarajući, dok 15,05 % potrošača smatra da kvalitet jeste zadovoljen. Na osnovu ovoga možemo da kažemo da potrošači smatraju da odnos cena-kvalitet proizvoda za sunčanje nije odgovarajući.

 

 

Da li smatrate da je kvalitet proizvoda za sunčanje koji se isporučuje u našoj zemlji isti kao i kvalitet proizvoda namenjenih za evropsko tržište?

 

 • Da - 236 (10,68 %)
 • Ne - 1392 (63,11 %)
 • Ne znam – 578 (26,21 %)

Kada se govori o kvalitetu proizvoda za sunčanje koji se isporučuje u našoj zemlji, svega 10,68 % potrošača smatra da je on isti kao i za evropsko tržište, dok 26,12 % ne zna odgovor na dato pitanje. Čak 63, 11 % smatra da je odgovor na ovo pitanje „ne“. Iz svega navedenog, a na osnovu grafičkog prikaza rezultata (slika 8) možemo zaključiti da potrošači smatraju da kvalitet proizvoda za sunčanje koji se isporučuje u našoj zemlji nije isti kao i kvalitet proizvoda namenjenih za evropsko tržište.

 

 

 

Zaključak

Ispitivanje indeksa zadovoljstva potrošača o proizvodima za sunčanje realizovano je sa ciljem utvrđivanja trenutnog stanja i poboljšanja kvaliteta proizvoda za sunčanje, kao i zadovoljstva i informisanosti potrošača o datim proizvodima, a u skladu sa osnovnim ciljevima delovanja Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine.

Na osnovu prethodno navedenih statističkih podataka možemo da zaključimo da primarnu grupu korisnika proizvoda za sunčanje čine žene, dok starosnu grupu čine korisnici uzrasta od 21 do 50 godina, među kojima su u najvećoj meri mladi i roditelji sa decom. Kako su komercijalni proizvodi široko rasprostranjeni kod registrovanih pravnih lica, odnosno trgovaca, a takođe i svakodnevno dostupni potrošačima u vidu reklama, upravo te činjenice mogu da opravdaju najveći procenat potrošača koji se opredeljuju za komercijalne proizvode kao što su Caroten, Top ten, Multiactive, Afrodita cosmetics i drugi.

Rezultati ispitivanja pokazali su da marka, kao i sastav proizvoda za sunčanje nisu od velikog značaja za korisnike, dok s druge strane cena ima značajan uticaj prilikom odabira proizvoda od strane korisnika. Takođe, prema mišljenju korisnika odnos cena-kvalitet proizvoda za sunčanje nije zadovoljavajući, što sa druge strane može da se obrazloži kupovnom moći, odnosno standardom života građana.

Navedeni statistički podaci ukazuju na potrebu da se u predstojećem periodu inicira preduzimanje dodatnih mera od strane svih nosilaca sistema zaštite potrošača, kako u regionu Vojvodine, tako i  u Republici Srbiji, kako bi se kvalitet proizvoda koji se isporučuju u našoj zemlji usaglasio sa standardima kvaliteta proizvoda za evropsko tržište.

 

 

Timber by EMSIEN-3 LTD

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.