Novostinajbitnije informacije...

 

Kupili ste telefon i pojavio se nedostatak. Uložili ste reklamaciju, ali prodavac je vašu reklamaciju odbio, uz napomenu da je nedostatak nastao vašom krivicom. Šta da radite?

 

POTROŠAČ SAVETUJE

Ukoliko se nedostatak pojavio u periodu od šest meseci od kupovine – pretpostavlja se da vam je roba prodata sa nedostatkom, odnosno da je prodavac taj koji treba da dokaže da roba nije imala nedostatak.
Ne morate da objašnjavate i dokazujete da nedostatak nije nastao vašom krivicom. Čitav ovaj postupak dokazivanja odnosi se na sudski postupak.
Pitate se šta vama znači pravo da ne morate da dokazujete da je nedostatak postojao, kada samo na sudu možete da ga ostvarite?
Iskoristite prednost koju vam Zakon o zaštiti potrošača pruža u ovom slučaju, tako što ćete u neposrednom kontaktu sa prodavcem pokazati da ste informisani o svojim pravima. Nemojte bežati od mogućnosti da ga upozorite da ćete, ukoliko ne poštuje zakon, zaštitu svojih prava potražiti na sudu.

Ukoliko se nedostatak pojavio posle šest meseci od kupovine – u ovom slučaju vi morate da dokažete da je roba imala nedostatak od početka.

 

 

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.