Novostinajbitnije informacije...

Razvoj telekomunikacionog sektora u Srbiji jedan je od najboljih primera iskazivanja konkurentskih prednosti sva 3 operatora sa očiglednim pogodnostima za sve korisnike, odnosno potrošače. Ceneći sve aktivnosti koje se sprovode u tom cilju obradovala nas je najava sveobuhvatnog testiranja kvaliteta mobilnih mreža. Posebno u delu koji se odnosi na konačno rangiranje čime se konačno stavlja tačka na svaku proizvoljnu tvrdnju operatora u kome su svi oni najbolji i najveći.


Početkom godine objavljeni su rezultati na sajtu http://benchmark.ratel.rs/. U izuzetno obimnom pregledu može se pronaći merenje po izboru, uz odabir parametara koji zanima svakog potrošača. Obiman posao pružio nam je detaljne rezultate, što je za svaku pohvalu.
Ali, ono što ne vidimo jeste osnovno – konačno rangiranje mobilnih operatora. Uvidom u konkursnu dokumentaciju nesumnjivo je jedan od rezultata i „Rangiranje mobilnih operatora prema osvojenom broju poena“. Precizinije, na strani 12 Konkursne dokumentacije - Dostavljanje rezultata benchmarking merenja, a koja je javno dostupna navedeno je sledeće: „Izveštaj koji sadrži rangiranje mobilnih operatora na osnovu rezultata ostvarenih u benchmarking merenjima (ostvareni broj poena za govornu i uslugu prenosa podataka, kao i ukupan broj poena koji je svaki od mobilnih operatora ostvario)“. I upravo tog konačnog zbira nema.


Uvidom u javno dostupne rezultate merenja nismo uspeli da razumemo koji mobilni operator ima krajnji najbolji skor. U masi različitih, svakako potrebnih, rezultata merenja po različitim osnovama prosečan potrošač može pronaći i više od onoga što je očekivao. Da bi ovaj impozantan projekat zaista imao uticaj na kompletno tržište telekomunikacija u našoj zemlji svakako je potrebno dati konačan sud, kako je i predviđeno uslovima konkursne dokumentacije. Jedino na taj način potrošači će moći pouzdano da utvrde ko je najbolji, što je suština svake nezavisne i objektivne analize.


Očekivali smo da će RATEL odgovorno završiti posao koji je započeo i dopuniti svoj izveštaj na unapred definisan način u cilju daljeg razvoja tržišta mobilne telefonije. Time bi se stavila tačka na sve slobodne formulacije koje se redovno koriste u reklamne svrhe od strane sva 3 operatora mobile telefonije čime potrošače dovode u zabludu u pogledu kvaliteta svojih usluga.
Ali, iz nama nepoznatih razloga RATEL odbija da uradi ono što treba, čime postaje besmisleno sve što je napred izneto u vezi ne samo zaštite potrošača, već i razvoja konkurencije. Prosečan potrošač ne može da se snađe u moru informacija – njemu treba samo jedan pregled koji će mu na jednostavan način odgovoriti na pitanje KO JE NAJBOLJI.

U prilogu odgovor RATEL-a.

 

 

 

 

 

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.