14. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

S obzirom da Nacionalna Organizacija potrošača Srbije - NOPS pored unapređenja oblasti zaštite potrošača putem edukacije i pružanja pravne pomoći, ima za cilj i obavezu da vrši kontrolu kvaliteta i ispravnosti proizvoda na tržištu Republike Srbije, ovaj put smo se osvrnuli na kvalitet i bezbednost osnovne životne namirnice, posebno zastupljene u ishrani dece – MLEKA.

Kako smo u prilici sve češće da čujemo o brojnim neispravnim proizvodima namenjenih pre svega za ishranu najmlađih, izvršili smo potrebne analize mleka svih registrovanih proizvođača na teritoriji Republike Srbije. Rezultati su pokazali da veliki proizvođači pored unapređene tehnologije u proizvodnji, vode računa i o higijeni, odnosno bezbednosti proizvoda, dok je kod mleka manjih proizvođača ustanovljeno prisustvo određenih bakterija, opasnih po zdravlje.

Stupanjem na snagu „Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa" (Sl. glasnik RS 72/2010) uveden je novi sistem kontrole hrane usklađen sa propisima Evropske unije. Pokazatelji higijene procesa (Enterobakterije i E. coli) se ispituju u mleku i proizvodima od mleka samo dok su pod nadzorom proizvođača, odnosno uzorkovanje se vrši samo u mlekari. To znači da je sistem kontrole u mlekari takav (HACCP i preduslovni programi) da osigurava dobru higijenu procesa. Mlekare dobru higijenu procesa dokazuju laboratorijskim ispitivanjima i nizom kontrolnih mera koje stalno prate, a moraju da pokažu na uvid nadležnom veterinarskom inspektoru. Svi registrovani objekti za proizvodnju i promet hrane u Srbiji imaju uveden HACCP sistem, međutim, koliko ovaj sistem postoji samo na papiru a koliko zaista živi u proizvodnji pokazuju rezultati ispitivanja prisustva Enterobakterija i E.coli u pasterizovanom mleku u prometu. Na taj način, manji proizvođači mleka u kesama, ne samo da obmanjuju potrošače zarad većeg profita, kupujući bakteriološki neispravno sirovo mleko koje nijedna ozbiljna kompanija ne bi otkupila, oni dovode u pitanje zdravlje svih konzumenata, posebno dece u čijoj je ishrani mleko najzastupljenije.

Analizom 22 uzorka pasterizovanog mleka različitih proizvođača, koju je sproveo Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu, došli smo do saznanja da sledeće mlekare imaju povišen ili izrazito povišen nivo prisustva bakterija u sirovom mleku, u odnosu na dozvoljeni nivo, iako je mleko u kesi vec obrađen proizvod. To pokazuje da je situacija mnogo gora i moraju se hitno preduzeti zaštitne mere i kontrola kvaliteta mleka malih mlekara koje proizvode mleko u kesama.

Veće prisustvo Enterobakterija i E.coli od granične vrednosti ustanovljeno je u proizvodima sledećih mlekara:

  1. Dana 1.6%mm (Vrbas) - Enterobakterija 30000
  2. Dana 2.8%mm (Vrbas) - Enterobakterija 30000
  3. Žitko 3.2%mm (Raška) - Enterobakterija 150
  4. Bravo 2.8%mm (Surčin) - Enterobakterija 7500
  5. Stado moje 2.8%mm (Mošorin) - Enterobakterija 30000
  6. Belkino 2.8%mm (Ečka) - Enterobakterija 1200
  7. MK Petrović 3.2%mm (Leskovac) - Enterobakterija 1000 i E.coli 100
  8. Mlekara Pančevo 2.8%mm (Pančevo) - Enterobakterija 1000

Preostali rezultati dobijenih analiza će biti naknadno objavljeni.

Postavlja se pitanje, ako je Pravilnikom propisano da proizvođač odgovara za higijensku ispravnost proizvoda samo u procesu proizvodnje i pakovanja, da li je moguće da se bakterije pojave u hermetički zatvorenim proizvodima na rafovima ili u frižiderima? Ko se poziva na odgovornost u takvim slučajevima i da li se na takav način neopravdano isključuje odgovornost proizvođača?

Odgovor koji smo dobili od nadležnih inspekcijskih organa je da se bakterije u samom proizvodu tokom transporta i skladištenja mogu pojaviti isključivo ukoliko je ambalaža oštećena, a takav proizvod se ne bi smeo naći u prodaji. U suprotnom, ukoliko je proizvod neoštećen, a sadrži bakterije, propust je došao prilikom proizvodnje i/ili pakovanja istog.

Kako tvrde u resornom Ministarstvu, Pravilnici su usklađeni sa evropskim standardima. Međutim, nakon dobijenih rezultata sprovedenih analiza, dovodi se u pitanje da li i na koji način nadležni organi vrše kontrolu primene tih propisa od strane proizvođača mleka i mlečnih prerađevina?

Kao udruženje, apelujemo na potrošače da ne kupuju mleko u kesama pomenutih malih mlekara jer je ono opasno po zdravlje!

Apelujemo i na trgovinske lance da ne prodaju ova mleka bar iz moralnih razloga kako bi sprečili dalje trovanje dece i ljudi u Srbiji.

Apelujemo i na državu i relevantne ispekcije da pooštre kontrole i da se pozabave mlekom jer je upravo to najzastupljenija namirnica u ishrani dece!

Kontrolisane mlekare
  Naziv mlekare Grad
1. "Mlekara Loznica" Loznica
2. Mlekara "Kuč" Kragujevac
3. Mlekara "Dana" Vrbas
4. Mlekara "Biser" Zrenjanin
5. Mlekara "Panoni, Blago ravnice" Zrenjanin
6. Mlekara "Milanović" Šabac
7. PK "Zlatibor" Zlatibor
8. Mlekara "Belkino" Žitište
9. "Mlekara Pančevo" Pančevo
10. Mlekara "Dukat" Sombor
11. "Mlekara Subotica" Subotica
12. Mlekara "Vindija" Varaždin HR
13. Mlekara "Meggle" Kragujevac
14. Mlekara "Imlek" Padinska Skela
15. K Plus (PK Zlatibor) Zlatibor
16. Sveže mleko - Mercator (PK Zlatibor) Zlatibor
17. Mlekara "Zornić" Tutin
18. Mlekara "Fin Agro" Raška
19. Mlekara "Žitko Mlek" Raška
20. Mlekara "Golija" Raška
21. "Domaća mlekara" Maglić
22. Mlekara "Lazar" Blace
23. Mlekara "Stado moje" Mošorin
24. Mlekara "Milk House" Niš
25. Mlekara "Bio Mlek" Grabovica
26. Mlekara "Gložane" Vlasotince
27. Mlekara "MK Petrović" Leskovac
28. Mlekara "Belkino" Ečka
29. Mlekara "Bravo" Surčin
30. Mlekara "Milkop" Tavnik
31. Mlekara "Livada" (Kuč) Kragujevac

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.