Vraćanje proizvoda - u kojim situacijama i u kojim rokovima

U toku praznika, povećava se i potreba za kupovinom raznih proizvoda i usluga. Praznična euforija i veliki broj prodajnih podsticaja u vidu akcija i popusta koje trgovci oglašavaju, često dovode do kupovine nečega što možda i nije potrebno ili što je iz bilo kog razloga neodgovarajuće. Dodatno, na izbor mogu uticati ograničenja i mere koje su spovedene radi zaštite stanovništva od virusa COVID-19, u smislu ograničenog broja kupaca u svakom prodajnom objektu, redovi i čekanje da se dođe na red i slično.

Opširnije...

Status energetski ugroženog kupca i umanjenje naknade

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa Uredbom o energetskom kupcu.

Opširnije...

Isporuka robe - šta možete preduzeti

Isporuka robe - šta možete preduzeti u slučaju da pošiljka kasni, da je stigla oštećena i u slučaju drugih nepravilnosti sa isporukom

Prilikom odlaska u kupovinu, idealno bi bilo da nakon plaćanja i izdavanja računa od strane trgovca, dobijemo robu koju smo platili, kako bismo imali mogućnost da proverimo stanje robe i da je odmah sa sobom ponesemo. Međutim, često to nije slučaj.

Opširnije...

Sve o kupovini na daljinu - prednosti i rizici i kako odustati od kupovine

Svedoci smo sve većeg razvoja elektronske trgovine odnosno kupovine preko interneta, a koju Zakon o zaštiti potrošača prepoznaje i definiše kao ugovore zaključene na daljinu. Ovakav vid kupovine, koji je često za potrošače komforniji, i u skladu sa tim kolokvijalno nosi naziv "kupovina iz fotelje", donosi potrošačima i veći obim prava. Takođe, u ovu kategoriju spadaju i ugovori zaključeni van poslovnih prostorija trgovca, odnosno razne i sve učestalije prezentacije koje se obavljaju po restoranima, u domu potrošača ili nekom drugom prostoru koji nije maloprodajni objekat trgovca.

Opširnije...

Postupak nakon odbijene reklamacija na obuću i odeću

Šta možete da uradite ako niste zadovoljni rešenjem?

Trgovac odgovara za nesaobraznost (kvar, oštećenje) koja se pojavi u roku od dve godine od dana kupovine. Nije mesec dana, nije dva, a svakako “rok za reklamaciju” nije šest meseci.

Opširnije...

Raskid ugovora sa operatorima telekomunikacionih usluga

Kako i u kojim situacijama možete raskinuti ugovor sa operatorima telekomunikacionih usluga i koliko vas to može koštati

Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije često se javljaju potrošači sa pitanjima vezano za raskid ugovora koji je zaključen sa operatorima telekomunikacionih usluga (ugovor o korišćenju mobilne telefonije, ugovor o korišćenju kablovske televizije, ugovor o korišćenju internet usluge ili ugovor koji sadrži paket nabrojanih usluga), a koji su zaključeni na minimalni period važenja, od najčešće 24 meseca.

U nastavku teksta se možete upoznati sa osnovnim pravima kada je u pitanju raskid takvih ugovora.

Opširnije...