Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

Finansijske usluge

Bankarske marže

PITANJE:

Zaključio sam ugovor sa bankom o kreditu. U njemu nije naveden razlog za podizanje kamate na kredit. No, bez obzira što se rata usklađuje sa rastom kursa EUR-a, u poslednjem obračunu video sam da je promenjena i visina rate: umesto 87,45 sad je povećana na 91,20 EUR?!
Da li banka to može da uradi?