Novostinajbitnije informacije...

Usled celokupne situacije, prouzrokovane pandemijom virusom SARS-CoV-2, navike i potrebe korisnika telekomunikacionih usluga su se u znatnoj meri promenile. Potrebe za sve boljom internet konekcijom, stabilnošću internet mreže i većim protokom, prouzrokovane preporukom SZO za organizovanje poslovanja od kuće, dovele su i do povećanja broja prigovora potrošača upravo na usluge operatora.

S tim u vezi, Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, sprovelo je analizu, posredstvom ankete „Zadovoljstvo potrošača internet provajderima“, u želji da spozna potrebe, navike, mišljenje i stavove korisnika internet usluga o operatorima i samoj usluzi.

Anketa je sprovedena onlajn, popunjavanjem upitnika koji je objavljen na društvenoj mreži fejzbuk (www.facebook.com/ZastitaPotrosaca).

Uporednom analizom odgovora potrošača na pitanja „Koji je Vaš internet operator?“ i „Da li ste zadovoljni uslugom Vašeg internet operatora?“, dobijen je grafik u nastavku na osnovu kojeg se jasno može zaključiti koju su operatori najviše zastupljeni na tržištu R. Srbije, ali i koliko su potrošači zadovoljni uslugom istih.

Na narednom grafiku prikazano je mišljenje potrošača u pogledu usaglašenosti realizovane i ugovorene brzine internet protoka.

Analiza rezultata ankete po osnovu pojedinačnih operatora

SBB DOO

Od svih anketiranih potrošača, njih 32,51% se izjasnilo da su korisnici pomenutog operatora.

Od svih anketiranih korisnika usluge interneta kompanije SBB DOO, čak 78,55% se izjasnilo kao zadovoljno uslugom, dok je njih 76,82% izjavilo da stvarna brzina odgovara ugovorenoj.

TELEKOM SRBIJA AD

Od svih anketiranih potrošača, njih 32,62% se izjasnilo da su korisnici navedenog operatora.

Od svih anketiranih korisnika usluge interneta kompanije TELEKOM SRBIJA AD, 53,10% nije zadovoljno pruženom uslugom, dok je 39,31% zadovoljno.

Kao najčešće razloge nezadovoljstva operatorom potrošači navode nepoštovanje ugovorene brzine (jedna ugovorena i naplaćena, a isporučena znatno manja brzina), nestabilnost internet veze, česte prekide internet signala, previsoku cenu i lošu korisničku uslugu (operator ne odgovora u realnom vremenu na prigovor i ne otklanja kvar).

44,82% anketiranih potrošača navodi da ostvarena brzina odgovora ugovorenoj, dok 35,52% se sa istim ne slaže.

Potrošači su još i često napominjali da na prigovor operatoru dobijaju odgovor da je u ugovoru navedeno da je brzina “DO”, odnosno da nigde ugovorom nije operator obavezan da obezbedi najveću navedenu brzinu.

TELENOR DOO

6,64% anketiranih je izjavilo da su korisnici pomenutog operatora.

Od svih anketiranih koji su se izjasnili kao korisnici usluge interneta kompanije TELENOR DOO, 67,80% se izjavilo da je zadovoljno uslugom, dok njih 59,32% smatra da isporučena brzina odgovara ugovorenoj.

VIP DOO

7,54% anketiranih su korisnici usluge interneta navedenog operatora.

76,12% korisnika usluge interneta kompanije VIP DOO se izjasnilo kao zadovoljno uslugom, dok je njih 68,66% izjavilo da realizovana brzina odgovara ugovorenoj.

ORION TELEKOM DOO

Od svih anketiranih potrošača, njih 3,26% se izjasnilo da su korisnici pomenutog operatora.

Od svih anketiranih korisnika usluge interneta kompanije ORION TELEKOM DOO, 82,76% se izjasnilo kao zadovoljno uslugom, dok je njih 55,17% izjavilo da smatra da im se isporučuje brzina u skladu sa ugovorenom.

MOJA SUPERNOVA DOO

Od svih anketiranih potrošača, njih 9,11% se izjasnilo da su korisnici navedenog operatora (pomenuti operator nastao je spajanjem i preuzimanjem nekoliko manjih, te je prikaz sumarni).

Od svih anketiranih korisnika usluge interneta kompanije MOJA SUPERNOVA DOO, čak 70,37% potrošača nije zadovoljno pruženom uslugom.

Neki od razloga nezadovoljstva potrošača su nepoštovanje ugovorene brzine interneta (jedna ugovorena i naplaćena, a isporučena znatno manja brzina), nestabilnost internet veze, česti ili potpuni prekidi signala, neadekvatna cena (nije srazmerna u odnosu na uslugu koja se pruža), poskupljene usluge bez adekvatnog obaveštenja korisnika i neažurnost prilikom otklanjanja prijavljenih smetnji.

53,08% anketiranih potrošača navodi da stvarna brzina odgovora ugovorenoj, dok 28,40% se sa istim ne slaže.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.