Novostinajbitnije informacije...

U cilju što efikasnijeg prikupljanja podataka neophodnih za izradu naučnoistraživačkog rada i doktorske disertacije, molimo Vas da popunite sledeću anketu. Cilj ankete je da se odrede karakteristike kvaliteta svinjskog mesa koje najviše utiču na izbor potrošača pri kupovini svežeg mesa, kao i karakteristike kvaliteta svinjskog mesa koje najmanje utiču na izbor potrošača pri kupovini svežeg mesa.

Napomena:  Anketa je anonimna. Vaši odgovori će biti korišćeni isključivo u istraživačke svrhe.

Anketa

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.