Novostinajbitnije informacije...

Srbija i dalje bez efikasne kolektivne zaštite potrošača – u Nacrtu izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku ni reči o kolektivnoj tužbi

Objavljeni Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, pored brojnih nedostataka na koje je ukazala stručna javnost, na sadrži ni odredbe o kolektivnoj zaštiti građana.

Ministarstvo pravde ni nakon 9 godina nije u stanju da objasni ni definiše, pa samim tim ni zaštiti, kolektivna prava i interese potrošača. Ustavni sud je još 2012. godine odlučio da odredbe Zakona o parničnom postupku, kojim se definiše zaštita kolektivnog interesa građana putem kolektivne tužbe, nisu u skladu sa Ustavom, odnosno da je pojam kolektivnog interesa nedovoljno jasan. Baš tih godina građani su počeli da podnose masovne tužbe protiv banaka, a kako kolektivni interes i dalje nije „pojašnjen“, pojedinačna borba sa bankama, mobilnim operatorima, nesavesnim trgovcima i proizvođačima traje sve ove godine. A sve bi moglo da bude znatno jednostavnije, brže i efikasnije da je kolektivna tužba, kao moćno pravno sredstvo, dostupna građanima, odnosno licenciranim organizacijama koje bi, nakon što ispune zakonom propisane kriterijume, imale pravo njenog korišćenja.

Ovakav sistem kolektivne zaštite i obeštećenja funkcioniše decenijama u državama EU i to u situacijama gde potrošaču, kao pojedincu, nije „isplativo“ da tuži proizvođača zbog pakovanja salame kojoj je istekao rok, ali zato u navedenoj situaciji, organizacija potrošača ima pravo i obavezu da tuži nesavesnog proizvodača i/ ili trgovca koji je na tržište plasirao tone lošeg proizvoda i na taj način ugrozio zdravlje i bezbednost velikog broja ljudi, ili npr. mobilnog operatora čiji ugovor sadrži nepravičnu odredbu, a zbog koje su svi korisnici oštećeni.

Zbog svega gore navedenog, NOPS izražava najoštrije neslaganje sa objavljenim tekstom Nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku i zahteva da se u postupku izrade novog nacrta, a do koga mora doći, uvaže sugestije stručne javnosti iz oblasti zaštite potrošača, a koje se pre svega tiču kolektivne tužbe, koja mora naći svoje mesto u ovom važnom procesnom zakonu i pravnom sistemu.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.