22. 05. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije izjavio je u Danu uživo da postoje određeni uslovi pod kojima potrošači mogu da prekinu ugovore, kako sa mobilnim i kablovskim operaterima, tako i sa firmama koje nude sklapanje ugovora "od vrata do vrata". On je savetovao građane da kontaktiraju nadležna udruženja koja se bave zaštitom potrošača kada su u nedoumici, kao i da vode računa o tome kakve ugovore sklapaju. Takođe, istakao je da u roku od 14 dana potrošači mogu da odustanu od ugovora.

„Cena kao bitan element ugovora uvek se posledično gleda i kroz raskid  ugovora, a to znači da ako potrošač nije zadovoljan predloženom cenom koja je uvek viša, on može da zatraži raskid ugovora zato što su to promenjeni uslovi pod kojima je ugovor prvobitno zaključen. Pored toga, kod promene određenih paketa, odnosno kanala, gde potrošač u trenutku zaključenja ugovora ima mogućnosti da gleda određene kanale, i ukoliko se dokaže da tih kanala više nema, a da kanali koji su mu ponuđeni ne nude isti ili sličan program, i to može biti razlog za raskid ugovora“, navodi Nikolić.

Dodaje da promena kanala od strane operatora u nekom trenutku znači da potrošač nije u istoj poziciji kao i prilikom zaključenja ugovora, pa zato može, ukoliko želi, da zahteva raskid ugovora.

"U praksi, negde je to jako prosto i izvodljivo, u zavisnosti od operatora, dok kod nekih to nije slučaj", ističe on.

Navodi primer da je pre određenog vremena jedan mobilni operator "ucenjivao" potrošače, nepružajući mogućnost raskida ugovora, pa je zbog nesporazuma morao da reaguje i RATEL (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge).

Na pitanje na koji način potrošač mora da bude obavešten o eventualnom poskupljenju, Nikolić odgovara: "Operatori moraju da obaveste potrošače 30 dana pre primene novih cena. S tim što novim zakonom potrošač mora i lično da se obavesti o tome".

On je ocenio da koliko god naši zakoni budu u skladu sa evropsklim zakonima i koji štite potrošače - "trgovci se uvek lako prilagode novim zakonskim rešenjima".

"U praksi to znači da telefon, koji se nudi od kompanija za dinar, u ugovorima će se navesti da je njegova cena 100.000 dinara, bez obzira što nije. Ali, poenta je što će oni sebe na neki način zaštititi i poslati neku poruku potrošačima. Dakle, posredno će nas odvratiti od mogućnosti da sutra raskinemo ugovor pre vremena. To nije zabranjeno, ali sa moralne tačke gledišta, nije baš ni dobro", kazao je Nikolić.

On je pojasnio da potrošač u slučaju kablovskih operatora, ukoliko usluga nije isporučena u skladu sa ugovorom (prekidi u prijemu signala, nemogućnost gledanja kanala u određenom periodu, neotklanjanje smetnji), "tu postoji potpuno zakonit način da potrošač raskine ugovor zbog toga što usluga nije onakva kakva je ugovorena".

"Tu se primenjuju opšta pravila nesaobraznosti, i tu potrošač apsolutno nije u obavezi da plati niti jedan dinar, osim za usluge koje su mu do tada isporučene", kaže Nikolić.

Međutim, napominje da ukoliko se desi da potrošač želi da pređe kod nekog drugog operatora zbog bolje ponude, zaračunavaju se kazne ili penali koje potrošač mora da plati.

"Na to svi operatori imaju pravo, jer ste vi kod potpisa ugovora dobili određenu vrstu benefita, i ako izađete pre isteka ugovorne obaveze, morate nadoknaditi sve ono što ste dobili, zato što ste izašli iz ugovora pre vremena", upozorava gost N1.

Nikolić je istakao da poseban problem predstavljaju u poslednje vreme prodavci koji idu od vrata do vrata, nude različite sadržaje, a pojedini naši sugrađani "koji kada ostanu sami kod kuće - jednostavno ne znaju da kažu ne i potpišu ugovor".

"Tu nastane problem kada prođe rok od 14 dana za odustanak od kupovine", objašnjava Nikolić. On potencira da u roku od 14 dana može da se odustane od ugovora.

"Videli smo neke mnogo tužne situacije, kada ljudima sa penzijama od 30.000 dinara, odbijaju po pet ili šest hiljada za jednu ratu za masažere, pokrivače ili ćebadi", objašnjava Nikolić.

On je savetovao da potrošači moraju da vode računa prilikom sklapanja ugovora i o tome šta potpisuju.

"Ovo je vreme u kojem moramo razmišljati. Svaka naša kupovina je vrlo ozbiljna odluka. Svi znamo da se kućni budžet nikako ne povećava , a da cene vrtoglavo rastu svakog dana. Ne postoji ekonomsko objašnjenje za ovolika poskupljenja, u ovolikom obimu", zaključio je Nikolić.

Izvor: N1

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.