29. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  365 jabuka, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/DugaFruit-kr/01-duga-fruit.jpg|title=365 jabuka, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  365 breskva i jabuka, 1.5l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/DugaFruit-kr/02-duga-fruit.jpg|title=365 breskva i jabuka, 1.5l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Baš baš kašasti nektar breskva i jabuka, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/DugaFruit-kr/03-duga-fruit.jpg|title=Baš baš kašasti nektar breskva i jabuka, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Baš baš bistri nektar jabuka, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/DugaFruit-kr/04-duga-fruit.jpg|title=Baš baš bistri nektar jabuka, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Baš baš mutni nektar narandža, 1l
Kontrola kvaliteta:  ODGOVARA
Voćni sadržaj:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/2013sokovi/DugaFruit-kr/05-duga-fruit.jpg|title=Baš baš mutni nektar narandža, 1l}detaljnije{/modal}
Duga fruit, Kruševac
Br. uzoraka %
     
Ukupno:
5
100
Ukupno neispravni:
5
100
Ukupno ispravni:
0
0