14. 07. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Kada jelo u poklopljenom sudu provri, smanji se snaga grejne ploče tako da lagano vri 30-40 minuta, a zatim se grejna ploča isključi. – Proces kuvanja se nastavlja na isključenoj grejnoj ploči, na račun toplotne inercije grejne ploče i započetog kuvanja

ODGOVOR:

Ušteda i do 50 odsto
Kada jelo u poklopljenom sudu provri, smanji se snaga grejne ploče tako da lagano vri 30-40 minuta, a zatim se grejna ploča isključi. – Proces kuvanja se nastavlja na isključenoj grejnoj ploči, na račun toplotne inercije grejne ploče i započetog kuvanja Ušteda električne energije na nekim aparatima može da bude i do pet puta, na nekim dva do tri puta, na nekim 50, 30, 20 i 10 procenata. Zašto da se lišimo te uštede, smanjimo račune za utrošenu električnu energiju i omogućimo sigurniji rad elektroenergetskog sistema? Na koje načine možete da smanjite vaše račune za struju za „Potrošač” govori inženjer elektrotehnike Jovan Jovanović, profesor Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” u penziji i dugogodišnji radnik u TE „Nikola Tesla” Obrenovac.
Najznačajnije uštede
Korišćenje noćne (niže tarife)
Ušteda 4 puta
Ako električne aparate uključujemo u vreme trajanja noćne (niže tarife) a to je u Srbiji od 24.00 do 8.00 časova (8 časova) možemo da smanjimo račune za utrošenu električnu energiju četiri puta, jer je cena električne energije četiri puta niža u noćnoj, nižoj tarifi od dnevne, više tarife.
Ova ušteda može da se ostvari kod potrošača koji imaju dvotarifna brojila, koja registruju jednu i drugu potrošnju. Danas većina potrošača ima ugrađena dvotarifna brojila.
Električni štednjak (šporet) je snažan potrošač, pa se na njemu može ostvariti značajna ušteda električne energije, ako ga koristimo do 8.00, dokle traje niža tarifa.
Električni bojler treba uključivati u vreme niže tarife, jer ima pouzdane sigurnosne elemente na strani električnog i vodovodnog napajanja (radni i zaštitni termoregulator na električnom napajanju i sigurnosni i povratni ventil na vodovodnom napajanju), tako da može biti uključen i kada nema našeg neposrednog nadzora.
Termoakumulaciona peć i kaljava peć sa električnim grejačem treba da budu uključene u vreme niže tarife da bi se napunile toplotnom energijom, a prazne tokom dana, bez utroška električne energije (prirodnim strujanjem vazduha) ili uz pomoć ventilatora male snage (prinudnim strujanjem vazduha).
Mašine za pranje veša i posuđa su potpuno automatizovane i rade po programu, bez našeg nadzora, tako da ih treba uključivati u nižoj tarifi.
Električna pegla, usisivač za prašinu i druge električne aparate možemo uključivati, prema potrebi u nižoj tarifi.
Frižider i zamrzivač su stalno uključeni na električno napajanje, uključuju se i isključuju i u dnevnoj i u noćnoj tarifi, rade po svom programu i bez našeg su neposrednog nadzora.
Ušteda na električnom osvetljenju
Ušteda pet puta
Koristiti kompaktne fluoroscentne cevi, odnosno „štedljive sijalice“. One imaju pet puta manju potrošnju električne energije od obične sijalice za jednaku svetlost koju daju, imaju znatno duži vek trajanja od obične sijalice, 8.000 časova i više.
Ušteda na pripremanju hrane
Veličina posude i grejne ploče
Ušteda do 10 procenata
Dno posude treba da je približno iste veličine kao grejna ploča da bi se prihvatila što veća količina toplote sa grejne ploče.
Dodirna površina
Ušteda 30-40 procenata
Dodirna površina između dna posude i grejne ploče treba da bude što veća, odnosno da dno posude celom svojom površinom naleže na grejnu ploču. Ako dno posude ili grejna ploča nisu ravne, dodirna površina je smanjena i dolazi do rasipanja toplote. Ako dno posude nije ravno, posudu treba zameniti novom, a ako grejna ploča nije ravna, treba je zameniti novom. To je ekonomičnije nego da se rasipaju toplota, električna energija i novac. Posude sa debljim dnom su pogodnije zbog akumuliranja toplote.
Odvođenje toplote sa grejne ploče
Ušteda do 10 procenata
Mora se uvek obezbediti odvođenje toplote sa grejne ploče da ne bi došlo do nagomilavanja toplote, do deformacije grejne ploče i pregorevanje grejača. Dobro odvođenje toplote ostvaruje se posudom sa vodom. Voda odlično odvodi toplotu, daleko bolje od vazduha.
Toplotna inercija
Ušteda 10-20 procenata
Radi uštede električne energije potrebno je ranije isključiti grejnu ploču, jer će zbog toplotne inercije i dalje da greje. U svakom slučaju ne treba ostaviti grejnu ploču da se sama hladi na vazduhu zbog slabijeg odvođenja toplote. Kada se skine posuda sa grejne ploče, treba staviti novu posudu sa vodom da bi se grejna ploča ravnomernije i brže hladila. Dobijena topla voda se može koristiti za razne potrebe (pranje sudova, ličnu higijenu i slično).
Korišćenje ekspresne i automatske grejne ploče
Ušteda do 15 procenata
Ako električni šporet ima ekspresnu i automatsku grejnu ploču, treba ih što više koristiti, jer su ekonomičnije od običnih. U automatskoj grejnoj ploči ugrađen je termoregulator koji održava temperaturu ploče na željenoj vrednosti, radi ekonomičnije i troši manje električne energije.
Ekonomično kuvanje bez poklopca na sudu
Ušteda 10-20 procenata
Ekonomično kuvanje obavlja se kada se grejna ploča uključi na maksimalnu snagu, a kada jelo provri smanji na snagu koja omogućuje lagano kuvanje. Kod otvorenih sudova kuvanje se obavlja na atmosferskom pritisku koji iznosi oko 1 bar, odnosno 1000 mbar i temperaturi od 100 stepeni Celzijusovih. Vreme kuvanja ne zavisi od intenziteta (jačine) ključanja, jer je temperatura uvek ista, 100ºC bez obzira da li jelo ključa tiho ili burno. Zbog toga se, čim jelo provri, smanji električna snaga grejne ploče do mere da jelo lagano vri, pri čemu se značajno smanjuje utrošena električna energija.
Kod otvorenih sudova tečnost isparavanja i kroz paru odlazi deo toplote. To je toplota isparavanja i ona se ne može zadržati kod otvorenih sudova.
Ekonomično kuvanje pod poklopcem suda
Ušteda 20-30 procenata
Još ekonomičnije kuvanje obavlja se pod poklopcem suda. Ako se stavi poklopac na sud onda on zadržava paru i toplotu koja bi otišla sa parom (toplotu isparavanja). Kod poklopljenih sudova kuvanje se obavlja na nešto većem pritisku od atmosferskog i na nešto višoj temperaturi od 100 ºC.
Poklopac ne može u potpunosti da spreči paru da izađe iz suda i ona povremeno i lagano podiže poklopac suda. Ipak, poklopac suda dosta zadržava paru i tako sa manjim utroškom električne energije obavlja kuvanje.
Ekonomično kuvanje u sudu pod pritiskom
Ušteda 2-3 puta
Najekonomičnije kuvanje obavlja se u sudu pod pritiskom. Popularni naziv suda je ekspres lonac. Kod zatvorenih sudova, sudova pod pritiskom, temperatura ključanja je viša od 100 stepeni Celzijusa, raste sa pritiskom i srazmerna je pritisku u sudu. Kuvanje je brzo i vrši se u pari, na pritisku većim od atmosferskog i temperaturi višoj od 100 stepeni Celzijusa.
Ekspres lonac se stavlja na grejnu ploču koja se uključi na maksimalnu snagu, a kada para počne da podiže teg na ventilu i povremeno i lagano izlazi iz suda, smanji na snagu koja omogućuje lagano kuvanje. Kada se isključi grejna ploča, kuvanje traje još 10-15 minuta, sve dok temperatura u sudu ne padne na 100 stepeni Celzijusa, a pritisak se izjednači sa atmosferskim. Tada se može otvoriti sud.
Širok je spektar jela koja se mogu pripremati u ekspres loncu, od kuvanja, dinstanja do pečenja. Ekspres lonac je nezamenljiv kod jela čije kuvanje traje više časova. U ekspres loncu se za 20, 30 ili 40 minuta može pripremiti bilo koje jelo, čime se može skratiti vreme i utrošena električna energija dva do tri puta.
Ekonomično kuvanje sa zadrškom
Ušteda do dva puta
Neka jela, na primer pasulj i druge namirnice mogu da se kuvaju sa vremenskom zadrškom, čime se značajno smanjuje potrošnja električne energije. Kada jelo u poklopljenom sudu provri, smanji se snaga grejne ploče tako da jelo lagano vri 30-40 minuta, a zatim se grejna ploča isključi. Proces kuvanja se nastavlja na isključenoj grejnoj ploči, na račun toplotne inercije grejne ploče i započetog kuvanja. U poklopljenom sudu zrnevlje počinje da bubri, čime se jelu ostavlja dovoljno vremena da započeto kuvanje nastavi bez nove dodatne toplote. Posle otprilike dva sata mirovanja ponovo se uključi grejna ploča i nakon kratkog kuvanja jelo je potpuno skuvano. Na ovaj način se značajno smanjuje potrošnja električne energije, a vreme kuvanja ostaje jednako kao da je grejna ploča bila sve vreme uključena.
Produženo kuvanje van električnog šporeta
Ušteda 2-3 puta
Za jela koja se neće koristiti odmah, već kasnije, može se koristiti produženo kuvanje van električnog šporeta, kuvanjem u dunstu. To se odnosi, na primer, na pšenicu i druge namirnice, čije kuvanje traje nekoliko časova. Posle samo pola časa kuvanja ili nešto duže, skida se posuda sa električnog šporeta, stavlja van šporeta i sa svih strana „ušuška“ vunenim stvarima ili perjanim jastukom. Posle odležanih dvadesetak časova jelo je potpuno kuvano. Na ovaj način se značajno smanjuje potrošnja električne energije.
Ekonomično korišćenje pećnice
Ušteda 10-20 procenata
Pećnica u električnom šporetu je prostrana. Ima pokretnu rešetku koja deli pećnicu na dva dela, gornji i donji, tako da se može paralelno pripremati više jela. I kod pećnice, kao kod grejnih ploča, treba koristiti toplotnu inerciju pećnice, tako da se grejači mogu isključiti desetak minuta ranije, pre završetka pečenja ili kuvanja. Vrata na pećnici treba da budu dobro zaptivena, da se toplota iz pećnice ne bi gubila.
Korišćenje savremenog posuđa
Ušteda 50-60 procenata
Radi uštede električne energije, skraćivanja kuvanja, i poboljšanja kvaliteta hrane koja se priprema, treba koristiti savremeno posuđe. Ono se izrađuje od materijala velike toplotne provodljivosti. Pravi se sa debljim dnom i zidovima radi zadržavanja toplote. Ima poklopac koji dobro zaptiva, tako da u hrani ostaju sačuvane hranljive vrednosti, miris i ukus.