19. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Kratak opis primedbe: U sredu 6.10.2011 oko 18.30h (pred kraj radnog dana) kupljen je 15’‘ LCD TV marke Toshiba za 15000 din.
To isto vece je isproban i ustanovljeno je da sa postojecom antenom nije u stanju da pronadje vise od 2 kanala, i pritom je i na njima slika losa. Sa tom istom antenom stari TV „hvata” 5 kanal od kojih je na 2 slika perfektna.

Posto novi TV ne ispunjava ocekivanja, odlucio sam da ga vratim i to odmah sutradan ujutru. Prodavci su mi rekli da je njiho poslovodja autorizovan za takve stvari i da sa njime razgovaram i da ne veruju da ce biti problema. Sa poslovodjom sam uspeo da se cujem telefonom danas (7.10.2011).
Problem je sto poslovodja objekta odbija vracanje TV pod izgovorom da je TV ispravan, i tek ako servis utvrdi da nesto nije u radu sa TV mozemo razgovarati o vracanju robe. Ja nisam tvrdio da je TV neispravan nego da ne radi kako je ocekivano. Pri tome nigde nisu istakli obavestenje da novi TV mora da ima „jak” signal da bi slika bila bez šuma, odnosno da bi uopste pronasao programe. Svi televizori u radnji su povezani na interni sistem emitovanja slike, koji koristi audio i video ulaze na TV-u te je skila kristalno cista i time obmanjuju kupca da ce takvu sliku imati i kuci.
Na kraju mene upucuje da ja nosim TV u servis sto mislim da nije moja obaveza, a ni da postoji potreba posto ne mislim da je TV pokvaren.
Molim Vas za savet, koja su moja prava, kako da postupim, koga da kontaktiram ?


ODGOVOR:

Poštovani,

s obzirom na Vašu primedbu koja se odnosi na način poslovanja trgovca Tehnomarket iz Novog Sada,neophodno je da istom uložite pismeni zahtev za raskid ugovora iz razloga što je trgovac postupio suprotno obavezi iz člana 16. Zakona o zaštiti potrošača koji član propisuje da je trgovac dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način, obavesti o:

1) osnovnim obeležjima robe ili usluge;
2) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta trgovca, kao što su naziv trgovca ili naziv drugog trgovca u čije ime taj trgovac postupa;
3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
5) postojanju prava potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani ovim zakonom;
6) podršci koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima potrošač ima pravo na ugovorne garancije;
7) vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je ugovor zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
8) minimalnom trajanju ugovorne obaveze potrošača ako je potrebno odrediti njeno trajanje;
9) obavezi potrošača da pruži bilo koji oblik obezbeđenja na zahtev trgovca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji.

Trgovac nije dužan da potrošača obavesti o podacima iz stava 1. ovog člana, ako te pojedinosti očigledno proizilaze iz okolnosti zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga.Ako trgovac i potrošač zaključe ugovor o prodaji robe ili pružanju usluga, podaci iz stava 1. ovog člana postaju njegov sastavni deo. Teret dokazivanja izvršenja obaveze obaveštavanja potrošača o podacima iz stava 1. ovog člana snosi trgovac. Trgovac je dužan da na jasan i nedvosmislen način saopšti potrošaču komercijalnu svrhu obaveštavanja o podacima iz stava 1. ovog člana. Ako prilikom zaključenja potrošačkog ugovora trgovac ne postupi u skladu sa obavezom obaveštavanja iz stava 1. ovog člana, potrošač može zahtevati poništenje ugovora, nezavisno od toga da li je trgovac imao nameru da ga propuštanjem obaveštavanja navede na zaključenje ugovora. Pravo da se zahteva poništaj ugovora prestaje istekom godinu dana od dana zaključenja ugovora.

S poštovanjem,
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine