14. 07. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Zaključio sam ugovor sa bankom o kreditu. U njemu nije naveden razlog za podizanje kamate na kredit. No, bez obzira što se rata usklađuje sa rastom kursa EUR-a, u poslednjem obračunu video sam da je promenjena i visina rate: umesto 87,45 sad je povećana na 91,20 EUR?!
Da li banka to može da uradi?

ODGOVOR:

Ako je ugovorom predviđeno da je kamatna stopa promenljiva, odnosno da se sastoji od dela koji je varijabilan i zavisi od euribora ili libora, ona može rasti i padati. Ali, marža ne bi trebalo da se menja. U pitanju je nesmotrenost banaka koje su se kratkoročno zaduživale u inostranstvu, i plasirale novac na duži period. Zbog lošeg upravljanja rizikom, klijenti ne treba da plaćaju ceh.
Marža je fiksna, iako kod nekih ugovora postoji mogućnost da bude promenljiva, ali pod krajnje nepredvidivim i „misterioznim” uslovima poput „opštih uslova poslovanja”, ili „kretanja na finansijskim tržištima”. Shodno Zakonu o obligacionim odnosima, dug treba da bude „određen”, odnosno „odrediv”, a ne da zavisi od pomenutih kategorija.
Bazirano na osnovu obavezujuće odluke NBS (Sl. glasnik RS 57/2006 i 74/2009)