19. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Postovani,

molim Vas da gradjanima Bačke Topole, tačnije korisnicima usluga Toplana Subotica pomognete. Cena grejanja koju plaćamo je abnormalno velika.
Ona je 120,00 dinara po kvadratu bez PDV-a . U izveštajima koje dobijamo su očigledne nepravilnosti-npr.2 miliona dinara samo za prevoz mazuta, nemoguće cene remonta… Grejanje plaćamo 9meseci +10. mesec remont po istoj ceni.Plašim se da predsednici skupštine stanara imaju svoje razloge odobravanja istog. Ni jednom nam nije uračunat u cenu ni višak- ostatak mazuta od prethodne grejne sezone.

Iz očaja, nemogućnosti drugog Vam se obraćam u nadi da se sve može proveriti i prisiliti Toplana na korekciju cena. Ova cena je samo na nivou opštine Bačka Topola ne i Subotice. Molim Vas na akciju i savet.
unapred zahvalna.


ODGOVOR:

Poštovana,

s obzirom na Vašu primedbu koja se odnosi na način poslovanja trgovca JKP Subotička toplana, potrebno je da istom putem pošte – preporučeno sa povratnicom, uputite zahtev u pisanoj formi da isti dostavi dokaze o tome na koji način je ustanovio spornu cenu grejanja, jer trgovac mora na adekvatan način da obaveštava potrošača i ne sme da vrši diskriminaciju, a sve u smislu člana 83. i 88. Zakona o zaštiti potrošača. Član 83. Zakona propisuje da potrošač ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje uslugama od opšteg ekonomskog interesa odgovarajućeg kvaliteta po pristupačnoj ceni.U postupku priključenja potrošača na distributivnu mrežu, trgovac je dužan da:
1) postupa javno;
2) izbegava diskriminaciju potrošača;
3) cenu obračunava prema stvarnim troškovima pruženih usluga.
Dok član 88. napred navedenog Zakona propisuje da je trgovac dužan da potrošača obavesti o promeni cena najkasnije mesec dana pre početka primene promenjenih cena, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Trgovac je dužan da javno i blagovremeno informiše potrošača o planiranoj izmeni tarifnog sistema i opštih uslova ugovora.
Po prijemu odgovora od trgovca molimo Vas da nas obavestite o sadržaju istog.

S poštovanjem,
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine