19. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Poštovani,

Molim da me uputite kome da se obratim u vezi problema sa
ELEKTRODISTRIBUCIJOM Beograd, odnosno možda neko od vas ima konkretan savet šta da radim.

EDB mi preti isključenjem iako redovno plaćam sve račune za utrošenu struju.

Redovno me tuže za period za koji sam sve platio, ja te zahteve uredno na sudu osporavam jer imam dokaz, njihove priznanice iz kojih se jasno vidi da sam uredno izmirio sve zašta me tuže.
Problem veštački prave tako što moje tekuće uplate samovoljno knjiže na svoja potraživanja iz ranijih godina za koja su propustili rokove za utuženje.

 

Za svaki račun koji platim uredno navedem svrhu broj računa koji plaćam a oni uporno ne rasknjižavaju uplaćene iznose u svrhu u koju ih ja plaćam već po svojoj volji moje uplate knjiže za sasvim drugu svrhu.

Svesni su da na sudu ne mogu da naplate potraživanje pa sada iznudom pokušavaju da naplate nešto što su davno svojom greškom propustili.

Pozivaju se na zakon o energetici i na neku uredbu koja im omogućuje da isključuju dužnike. Pročitao sam da potrošače u ovakvoj situaciji štiti odredba člana 86 zakon o zaštiti potrošača ali kako se izboriti za primenu zakona kada oni mogu u svakom trenutku skinuti brojilo i ostaviti me bez struje.

Tužio sam i ja njih, postupak traje, rešenja nema.

Šta da radim?

ODGOVOR:

Poštovani,

S obzirom na Vašu primedbu koja se odnosi na način poslovanja Elektrodistribucije Beograd, član 86. Zakona o zaštiti potrošača propisuje da trgovac može isključiti potrošača sa distributivne mreže odnosno može uskratiti pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa, ako ne izmiruje svoje obaveze za pružene usluge neprekidno u roku od dva meseca od dana dospeća prvog neplaćenog računa, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Trgovac je dužan da pre isključenja iz stava 1. ovog člana, potrošača u pismenoj formi:
1) upozori na obavezu ispunjenja obaveze po osnovu ugovora o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa;
2) obavesti da obaveze iz tačke 1. stava 2. ovog člana može ispuniti u roku od najviše 30 dana od dana dostavljanja tog obaveštenja.
Ako potrošač ospori postojanje ili visinu obaveze iz stava 1. ovog člana i nastavi da uplaćuje račune za pružene usluge, trgovac ne može isključiti potrošača sa distributivne mreže i uskratiti pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa do okončanja sudskog postupka čiji je predmet osporavana obaveza, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima propisuje da zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze. Zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarelost ako se dužnik nije na nju pozvao.
Član 378. istog zakona propisuje da za jednu godinu zastarevaju:
1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;
2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;
3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;
4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena. Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.
S obzirom na napred navedeno, te činjenicu da je sudski postupak u toku, potrebno je da dokažete da niste obavezni postupiti po zahtevu tužioca, jer redovno izmirujete Vaše obaveze prema istom, te da je zahtev tužioca za potraživanja koja su starija od godinu dana neosanovan, jer je nastupila zastarelost. Radi adekvatnijeg predstavljanja Vaših stavova u dokaznom postupku i opšteg uspeha u sudskom postupku savetujemo Vam da uzmete advokata.

S poštovanjem,
Nacionalna Organizacija Potrošača Srbije