19. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Zanima me koja su moja prava i šta bi bio Vaš predlog jer nisam baš siguran kome da se obratim. Kupio sam zimsku jaknu po ceni od 6790.00 dana 13.12.2009.god. Nakon nepunih desetak dana, jakna je počela da se raspada u celom predelu oko pojasa, širine oko 10-ak cm.
U ovom konkretnom slucaju, zanima me imam li ja ikakva prava i kome da se obratim za pomoc.

ODGOVOR:

Vaše je osnovno pravo da izjavite prigovor – reklamaciju na kupljeni proizvod. On je definisan članom 34 Zakona o zaštiti potrošača:
Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, za koje se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine, odnosno izvršene usluge.
Uz prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se račun o kupljenom proizvodu, odnosno izvršenoj usluzi.
Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen, odnosno usluga izvršena, a uz saglasnost potrošača i na drugom mestu koje je za to određeno, licu ovlašćenom za prijem prigovora koje mora biti prisutno na tom mestu tokom radnog vremena.
Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.