22. 05. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

Da li možete da mi date informaciju koliko dugo je neophodno čuvati plaćene račune (od kablovske, interneta, telefona, struje itd.)? Da li postoji neka zakonska regulativa ili neko opšte prihvaćeno pravilo u vezi s tim?

ODGOVOR:

Čuvanje priznanica, odnosno plaćenih računa definisano je Zakonom o obligacionim odnosima. U članu 378, stav 1 se kaže:
„ Zastareva za 1 (jednu) godinu potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva“. To praktično znači da smo u obavezi godinu dana da ih čuvamo, kako bismo imali mogućnost eventualnog dokazivanja istog.
Ono što odstupa od navedenog roka jeste slučaj u kome je potrošač u medjuvremenu već bio utužen za određeni dug. Samim tim i naša obaveza „arhiviranja“ neophodnih dokaza o plaćenim računima trebala bi biti nešto duža.