19. 06. 2024.

Kako i u kojim situacijama možete raskinuti ugovor sa operatorima telekomunikacionih usluga i koliko vas to može koštati

Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije često se javljaju potrošači sa pitanjima vezano za raskid ugovora koji je zaključen sa operatorima telekomunikacionih usluga (ugovor o korišćenju mobilne telefonije, ugovor o korišćenju kablovske televizije, ugovor o korišćenju internet usluge ili ugovor koji sadrži paket nabrojanih usluga), a koji su zaključeni na minimalni period važenja, od najčešće 24 meseca.

U nastavku teksta se možete upoznati sa osnovnim pravima kada je u pitanju raskid takvih ugovora.

1. Raskid ugovora bez dodatnih troškova

  • Ugovori o korišćenju telekomunikacionih usluga, zaključeni na minimalni period važenja, mogu se raskinuti bez ikakvih dodatnih troškova ukoliko je usluga nesaobrazna ugovorenim uslovima (kada usluga nema ugovoreni kvalitet). Ukoliko usluga ne zadovoljava kvalitet koji je ugovoren ili u slučaju čestih prekida u isporuci usluge, potrebno je da se obratite operatoru pisanim ili elektronskim putem u formi reklamacije sa zahtevom da se reklamacija reši raskidom ugovora, budući da niste zadovoljni kvalitetom iste i da zakon garantuje pravo na promenu operatora. Pružalac usluge je u zakonskoj obavezi da na reklamaciju odgovori pisanim ili elektronskim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, a da je reši u roku od 15 dana. U slučaju pozitivnog rešenja, potrošač je dužan da izvrši uplatu iznosa za usluge koje su mu pružene do dana podnošenja reklamacij
  • Ukoliko operator telekomunikacione usluge izvrši promenu cene, tarife, opštih uslova poslovanja, potrošač može raskinuti ugovor bez ikakvih posledica i dodatnih troškova. Kada je u pitanju neka od navedenih promena, operator je u zakonskoj obavezi da javno i unapred informiše potrošača o planiranim izmenama, najkasnije 30 dana pre početka primene. U tom periodu, od dana obaveštenja o promeni do dana primene (pomenutih 30 dana), potrebno je da se u pisanoj formi podnese zahtev za raskid ugovora u kome treba navesti da je razlog za raskid ugovora neslaganje sa najavljenim promenama. U tom slučaju, potrošač je dužan da izvrši uplatu iznosa za usluge koje su mu pružene do dana raskida ugovora.

2. Raskid ugovora sa dodatnim troškovima

U slučaju kada usluga zadovoljava ugovoreni kvalitet, kada nije došlo do promene cene ili uslova poslovanja, i ugovor se raskida iz nekog drugog razloga (selidba, odlazak u inostransvo, promena operatora zbog niže cene usluge, prestanak potrebe za uslugom i slično), a nije istekao minimalni period važenja ugovorne obaveze, takav raskid podrazumeva plaćanje dodatnih troškova.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je tokom proteklih par godina donela niz Rešenja kojima se utvrđuje da operatori vrše povredu kolektivnog interesa potrošača kada ugovaraju da je potrošač pri raskidu ugovora pre isteka minimalnog perioda važenja dužan da naknadi štetu u visini iznosa mesečnih pretplata za preostale mesece do isteka ugovorne obaveze (popularno nazvano "plaćanje penala do isteka ugovora"). Istim rešenjima je operatorima naloženo da obustave ovakvo ugovaranje nepravičnih ugovornih odredbi

Međutim, to ne znači da potrošač može u potpunosti besplatno da raskine ugovor pre isteka minimalnog perioda na koji se obavezao prilikom potpisivanja ugovora.

Svaki operator je dužan da potrošaču koji raskida ugovor pre isteka minimalnog perioda važenja omogući izbor šta je za njega povoljnije:

  • isplata svih preostalih mesečnih pretplata do isteka ugovorne obaveze, ili
  • isplata svih povoljnosti koje je potrošač dobio od operatora za vreme trajanja ugovora.

Operatori prilikom potpisivanja ugovora daju potrošaču izvesne povoljnosti u vidu popusta na iznos pretplate, popust na raznu terminalnu opremu (mobilni telefoni, tablet računari, modemi i sl.).

To praktično znači da potrošač koji želi da raskine ugovor sa operatorom bira da li će platiti ukupan iznos mesečnih pretplata do isteka ugovorne obaveze (po starom modelu) ili će platiti razliku za sve povoljnosti koje je ostvario.

Na primer, ako potrošač raskida ugovor nakon 6 meseci od potpisivanja, a mesečna pretplata je 1.000,00 dinara (iznos pretplate je 2.000,00 dinara, ali je potrošač dobio umanjenje usled ugovaranja minimalnog perioda korišćenja od 24 meseca), potrošač bira da li će platiti 18 preostalih mesečnih obaveza što bi bio iznos od 18.000,00 dinara, ili će platiti za 6 meseci doplatu do punog iznosa pretplate što bi bio iznos od 6.000,00 dinara.

Ili kroz dugi primer, ako je potrošač pri zaključenju ugovora dobio mobilni telefon za 1,00 dinar (puna cena je 10.000,00 dinara) potrošač bi bio u obavezi da plati razliku do pune cene uređaja, odnosno iznos od 9.999,00 dinara.

U nekim slučajevima, kada je ugovorna obaveza na samom kraju, svakako je isplativije za potrošača da se obračun naknade za plaćanje obračunava starom metodologijom. Na primer, ako je ostalo 4 meseca do isteka ugovorne obaveze a mesečna pretplata iznosi 1.500,00 dinara (sa popustom od 25%, dok je puna cena usluge 2.000,00 dinara) iznos naknade će biti 4x1.500,00 što je ukupno 6.000,00 dinara (dok bi sve povoljnosti iskorišćenog popusta za 20 meseci trajanja ugovora iznosile 20x500,00 dinara što je ukupno 10.000,00 dinara).

Ukoliko se raskida ugovor na ovaj način, potrebno je da se pisanim putem obratite operatoru zahtevom za prevremeni raskid ugovora i tom prilikom zatražite specifikaciju oba navedena obračuna kako biste mogli da izaberete povoljniji iznos za plaćanje.

Iskustvo nam govori da većina operatora u praksi uglavnom ne poštuje svoje obaveze propisane zakonima, najčešće kada je reč o načinu obaveštavanja o promeni cena, tarifa i dr. pa se takva obaveštenja objave na sajtovima u nekim sekcijama koje je teško pronaći. Postoje i „savesni“ operatori koji svojim korisnicima obaveštenja o bitnim promenama dostavljaju u pisanoj formi, uz mesečni račun. Primetili smo i da veliki broj operatora svojim korisnicima uopšte ne saopštava na koji način mogu raskinuti ugovor i dalje uporno pokušava da naplati sve pretplate do isteka ugovorne obaveze, a što, ponavljamo, nije u skladu sa rešenjima ministarstva i zakonom.

Pravni tim NOPS i UZPV