14. 07. 2024.

Svedoci smo sve većeg razvoja elektronske trgovine odnosno kupovine preko interneta, a koju Zakon o zaštiti potrošača prepoznaje i definiše kao ugovore zaključene na daljinu. Ovakav vid kupovine, koji je često za potrošače komforniji, i u skladu sa tim kolokvijalno nosi naziv "kupovina iz fotelje", donosi potrošačima i veći obim prava. Takođe, u ovu kategoriju spadaju i ugovori zaključeni van poslovnih prostorija trgovca, odnosno razne i sve učestalije prezentacije koje se obavljaju po restoranima, u domu potrošača ili nekom drugom prostoru koji nije maloprodajni objekat trgovca.

Prilikom ovakve kupovine, potrošač ima pravo da odustane od iste u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, što nije slučaj kada robu kupujete u maloprodajnom objektu. Pomenuti rok, računa se od momenta kada je roba dostavljena potrošaču, a kod pružanja usluge od trenutka zaključenja ugovora.

Obaveze trgovca

Pre zaključenja ovakve vrste ugovora, trgovac je u obavezi da potrošača obavesti o adresi na kojoj posluje, prodajnoj ceni, uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, obavezi da potrošač plati razumne troškove (ukoliko dodje do oštećenja robe), kao i izuzetku od prava na odustanak, ukoliko je u pitanju specifična vrsta robe ili usluge. Zatim, trgovac je dužan da prilikom zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke, potrošaču dostavi ugovor, obrazac za odustanak od ugovora, kao i obaveštenje o pravu i načinu ostvarivanja koje potrošač ima na osnovu ovakve kupovine.

O obrascu za odustanak

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora nije dostavljen, potrošač može svakako da izjavi da od ugovora odustaje i o tome pisanim putem obavesti trgovca (putem email-a, poštom na adresu). U tom slučaju, rok za potrošača se produžava na period od godinu dana (nakon isteka 14 dana). Ukoliko u međuvremenu trgovac dostavi obrazac potrošaču, rok za odustanak teče od dostavljanja istog. U slučaju odustanka, trgovac je dužan da novac vrati najkasnije u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak od ugovora. Zatim, trgovac može da odloži povrat novca dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu. Kontrolu propisanih obaveza za prodavca, prilikom ovakvog vida kupovine, nadzire Tržišna inspekcija, kojoj se u slučaju uočenih nepravilnosti može podneti prijava.

Obaveze potrošača

Obaveze potrošača prilikom ovakve kupovine su sledeće:

  • potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak;
  • potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati;
  • potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Pre kupovine obratite pažnju na sledeće!

Naglašavamo dve česte situacije u vezi kojih apelujemo na potrošače da obrate pažnju. Pre svake kupovine (pogotovo kada prodavac robu oglašava posredstvom socijalnih mreža) proverite da li je pomenuti prodavac registrovan za obavljenje delatnosti, jer ako ste kupili od fizičkog lica (nema prijavljenu firmu), tada ga jedino možete prijaviti inspekciji zbog prekršaja jer obavlje promet robe, a nema svojsvo trgovca(preduzetnik ili pravno lice), ili da ga eventualno tužite. Navedenu proveru možete izvršiti preko sajta Agencije za privredne registre.

Ukoliko oglašivač posluje u skladu sa zakonom, dužan je da učini dostupnim sve podatke na svom sajtu koji ga identifikuju kao pravno lice ili preduzetnika. Takođe, dužan je o svim podacima koji su napred u tekstu navedeni da Vas obavesti. Ukoliko to nije slučaj, odnosno ukoliko je roba kupljena od fizičkog lica, takva kupovina je rizična, ne mogu se primeniti gore navedene odredbe Zakona o zaštiti potrošača kao ni predviđeni mehanizmi zaštite upravo iz razloga što ugovorni odnos koji štiti Zakon o zaštiti potrošača je onaj koji je nastao ismeđu potrošača i registrovanog pravnog lica ili preduzetnika.

Druga situacija tiče se kupovine na različitim prezentacijama, koje često imaju primamljive ponude u smislu različitih poklon vaučera, večere, pratećih poklona. Nakon takve kupovine, potrošači neretko imaju primedbu da cena robe koju su kupili značajno premašuje uobičajenu tržišnu cenu. U tom slučaju, vodite računa o poštovanju roka za odustanak od ugovora i dobro promislite pre obavljene kupovine. Ukoliko nekoj prezentaciji prisustvujete, niste u obavezi da kupovinu i obavite.