14. 07. 2024.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Etanol je organsko hemijsko jedinjenje koje čine ugljenik, vodonik i jedna OH-grupa, odnosno predstavnik alkohola. Ranije se nazivao etilalkohol.
Često se ovo jedinjenje narodnim govorom naziva samo alkohol ili špiritus, iako je to samo jedan predstavnik čitave klase alkoholnih jedinjenja.
Alkohol se najčešće dobija alkoholnim vrenjem šećera, a dobijeni etanol se označava kao agrar- ili bioetanol.
Ograničvajući faktor u dobijanju bioetanola je otpornost mikroorganizama koji ga proizvode (kvasac ugine pri koncentraciji etanola od 18%) pa je za dobijanje žestokih alkoholna pića neophodna redestilacija. Etanol se može proizvesti i sintezom iz vode i etena u prisustvu sumporne kiseline kao katalizatora.
Relativni odnos stabilnih izotopa je karakteristika prehrambenog proizvoda koja je u direktnoj vezi je sa izotopskim sastavom startnog materijala.
Pomenuta karakteristika se u savremenim instrumentalnim tehnika koristi za utvrđivanje originalnisti i porekla proizvoda, odnosno sirovina od kojih je proizvod napravljen i moguće je između ostalog utvrditi sledeće:

  • da li je alkohol u voćnoj rakiji samo iz voća ili je u proizvodnji korišćeno industrijsko bilje (pirinač, kukuruz..) ili šećer
  • da li je voćni sok koji je deklarisan 100% voće zaista bez dodatka šećera i bez dodate vode
  • da li CO2 u priridno gaziranim vodama potiče iz izvora ili se naknadno dodaju sintetski CO2
  • da li je šećer poreklom iz šećerne repe ili šećerne trske
  • da li je vino nastalo preradom grožđa ili falsifikat, itd

Utvrđivanje originalnost, odnosno porekla etanola vršeno je ispitivanjem odnosa stabilnih izotopa u etanolu dobijenim destilacijom rakije. Stabilni izotopi imaju konstantne vrednosti koje su karakteristične za datu biljnu vrstu.
Za komentar laboratorijskih rezultata korišćene su i vrednosti dobijene analiziranjem:

  • certifikovanih referentnih materijala
  • laboratorijskih standarda-rakija dobijena u laboratorijskim uslovima od čistog voća definisane vrste
  • laboratorijskih standarda-rakija dobijena u laboratorijskim uslovima od voća definisane vrste i tačno određenog procenta šećera
  • laboratorijski standard-etanol dobijen iz šećerne repe
  • laboratorijski standard-etanol dobijen iz kukuruza

Takodje, prilikom analiziranja rezultata uzeta je u obzir proizvođačka praksa da se za proizvodnji rakije koristi oko 4kg šećera na 100kg voća i sve rakije čiji su rezultati ulazili u ovaj opseg smatrane su poreklom od voća.