29. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

 
Proizvod:  Rakija od voća kruška, 0,7l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Zdravica-ks/01-zdravica-ks.jpg|title=Rakija od voća kruška, 0,7l}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Zdravica-ks/02-zdravica-ks.jpg|title=Rakija od voća šljiva, 1l}detaljnije{/modal}

 

ZDRAVICA, Kruševac Br. uzoraka %
Ukupno: 2
     
Ukupno neispravni: 0 0%
Ukupno ispravni: 2 100%