29. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 0,5l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Navip-bg/01-navip-bg.jpg|title=Rakija od voća šljiva, 0,5l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Navip-bg/02-navip-bg.jpg|title=Rakija od voća loza, 1l}detaljnije{/modal}

 

NAVIP, Beograd Br. uzoraka %
Ukupno: 2  
     
Ukupno neispravni: 2 100%
Ukupno ispravni: 0 0%