28. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Rakija od voća kajsija, 0,7l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/DooRaicevic-brus/01-dooraicevic-brus.jpg|title=Rakija od voća kajsija, 0,7l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Rakija od voća kruška, 0,7l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/DooRaicevic-brus/02-dooraicevic-brus.jpg|title=Rakija od voća kruška, 0,7l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola: NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/DooRaicevic-brus/03-dooraicevic-brus.jpg|title=Rakija od voća šljiva, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/DooRaicevic-brus/04-dooraicevic-brus.jpg|title=Rakija od voća loza, 1l}detaljnije{/modal}

 

D.O.O. RAIČEVIĆ Strojinci, Brus Br. uzoraka %
Ukupno: 4
     
Ukupno neispravni: 4 100%
Ukupno ispravni: 0 0%