29. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola:  42%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Rubin-ks/01-rubin-ks.jpg|title=Rakija od voća šljiva, 1l}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Rubin-ks/02-rubin-ks.jpg|title=Rakija od voća loza, 1l}detaljnije{/modal}

 

RUBIN, Kruševac Br. uzoraka %
Ukupno: 2
     
Ukupno neispravni: 1 50%
Ukupno ispravni: 1 50%