29. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Rakija od voća kruška, 0,7l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Nektar-bp/01-nektar-bp.jpg|title=Rakija od voća kruška, 0,7l}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Rakija od voća kajsija, 0,7l
Sadržaj alkohola:  42%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Nektar-bp/02-nektar-bp.jpg|title=Rakija od voća kajsija, 0,7l}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 0,7l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Nektar-bp/03-nektar-bp.jpg|title=Rakija od voća šljiva, 0,7l}detaljnije{/modal}

 

NEKTAR, Bačka Palanka Br. uzoraka %
Ukupno: 3
     
Ukupno neispravni: 0 0%
Ukupno ispravni: 3 100%