29. 01. 2023.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Proizvod:  Rakija od voća kruška, 0,7l
Sadržaj alkohola:  43%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Simexgroup-su/01-simexgroup-su.jpg|title=Rakija od voća kruška, 0,7l}detaljnije{/modal}
 
Proizvod:  Rakija od voća kajsija, 0,7l
Sadržaj alkohola:  43%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Simexgroup-su/02-simexgroup-su.jpg|title=Rakija od voća kajsija, 0,7l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Simexgroup-su/03-simexgroup-su.jpg|title=Rakija od voća loza, 1l}detaljnije{/modal}
Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  {modal images/testovi/rakije/Simexgroup-su/04-simexgroup-su.jpg|title=Rakija od voća šljiva, 1l}detaljnije{/modal}

 

SIMEXGROUP, Subotica Br. uzoraka %
Ukupno: 4
     
Ukupno neispravni: 3 75%
Ukupno ispravni: 1 25%